MULTIPLIER EVENT 2 (TURKEY)

The second Multiplier Event of the Maripet EU Project started at 10:30 on December 22, 2023, at the Orhan Kılıç Conference Hall of the Faculty of Fisheries of Ege University. Project Managers Assoc.Prof.Dr. İlker Aydin and Prof.Dr. Özgür Altan, Project Technical Consultant Asst.Prof.Dr. Levent Yurga and faculty members and students attended the meeting organized by the project team. Project Manager Assoc.Prof.Dr. İlker Aydın’s speech about the introduction of the Maripet Project and the project partners continued with the characteristics of discarded fish in the sea and on land and the definition of discarded fish. Information was given on issues such as the situation of discarded fish during fishing, the current situation of discarded fish in our country after being brought to land, and their inability to evaluate them. Then, the active project website was introduced on-line and the E-Learning Platform was explained. Samples from the training files of the project were studied and shown, and participants who completed the courses were informed that a Maripet Project certificate of participation would be sent to them. After Associate Professor İlker Aydın’s presentation meeting completed, related questions started. Questions from both academics and students were answered. The meeting ended with the information that the last participation and final meeting of the project will be held in February 2024.

Maripet Avrupa Birliği Projesine ait ikinci Multiplier Event, 22 Aralık 2023 günü Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Orhan Kılıç Konferans salonunda saat 10:30’da başladı. Proje Yöneticileri Doç.Dr. İlker Aydın ve Prof.Dr. Özgür Altan, Proje Teknik Sorumlusu Yard.Doç.Dr. Levent Yurga’nın organize ettiği toplantıya, fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Proje Yöneticisi Doç.Dr. İlker Aydın’ın Maripet Projesinin tanıtımı ve proje ortaklarıyla ilgili başladığı konuşma, ıskarta olarak balığın denizdeki ve karadaki özellikleri ve ıskartanın tanımıyla devam etti. Balıkçılık sırasında ıskarta balığın durumu, karaya getirildikten sonra ülkemizde ıskarta balığının günümüzdeki durumu, değerlendirilememesi gibi konularda bilgi verildi. Daha sonra aktif durumdaki proje web sitesi tanıtılarak E-Learning Platformu anlatıldı. Projeye ait eğitim dosyalarından örnekler açılarak gösterildi ve dersleri tamamlayan katılımcılara birer katılım sertifikası gönderileceği bilgisi verildi. Doç.Dr. İlker Aydın’ın projeyle ilgili yaptığı sunum tamamlanınca projeyle ilgili sorulara geçildi. Hem akademisyenlerden hem de öğrencilerden gelen çeşitli sorular cevaplandırıldı, katkı yapıldı. Projenin son katılım toplantısının 2024 Şubat ayında yapılacağı bilgisi verilerek toplantı son erdi.